Általános Szerződési Feltételek

A rendezvény szervezőjének/az előadóhelynek és/vagy a weblap üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szervező) az adatai:

RaM Színház

A jegyvásárlás Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

hatályos: 2022 március 1-től

I. Általános rendelkezések

A rendezvény szervezőjének/az előadóhelynek és a weblap üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) az adatai:

Név: Freelusion Kft.

Székhelye és postai címe: 1133 Budapest Kárpát utca 23.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-321998
Adószáma: 24316653241

Jegyértékesítési ügyfélszolgálat Címe: 1133 Budapest, Kárpát utca 23.

Telefonszáma, fax: +36-70-623-3407

egyéb elérhetőségeit lásd a Szolgáltató adatainál

Jegyértékesítéssel kapcsolatos panaszkezelés helye és elérhetőségei: 

1133 Budapest, Kárpát utca 23.

+36-1-222-5254

Weblap: www.ramszinhaz.hu

Tárhely szolgáltató neve: tarhely.eu

Tárhely szolgáltató címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

I.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató  valamint az általa üzemeltetett internetes jegyértékesítési rendszert használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vevő) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a felek jogait és kötelezettségeit.

I.2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet elsősorban különböző színházi-, zenei-, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek és bérletek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának elősegítésére, illetve ezekhez kapcsolódó online termék- és szolgáltatás értékesítésre (utalvány, könyv, hanghordozó, parkolójegy stb. vásárlása).

Amennyiben egyes termékek értékesítésére vonatkozó szabályok eltérnek az általános szabályoktól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön jelzi.

A Szervező jogosult a saját weblapján a jegyértékesítési szolgáltatáson túlmenően más szolgáltatásokat is nyújtani, más termékeket is értékesíteni, illetve olyan jegyeket is értékesíteni, amelyek nem a Szolgáltató Rendszeréből származnak. Ezekre a szolgáltatásokra és termékértékesítésekre a jelen ÁSZF nem vonatkozik, mivel ez az ÁSZF kizárólag a Szolgáltató által biztosított jegy- és egyéb árucikk, vagy szolgáltatás értékesítési tevékenységre vonatkozó szabályokat rögzíti.

I.3. A Rendszer útján értékesített Belépőjegyeket és egyéb termékeket a Vevők részére Szolgáltató értékesíti. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán.

I.4. A jelen ÁSZF-ben szereplő szolgáltatásokat és termékeket társaság, szervezet, illetve 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhatja meg. Bármely személyes adata megadása egyben a Vevő arra vonatkozó jognyilatkozata, hogy a 18. életévét betöltötte. A Vevő a “Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el a szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így különösen az ÁSZF II.  A jegyvásárlás Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

I.5. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vevő által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Vevő által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést. A létrejött szerződést a Szolgáltató külön nem iktatja, de gondoskodik a mindenkor irányadó ÁSZF szövegének, valamint az előző mondatban meghatározott adatoknak és visszaigazolásoknak – a GDPR szabályai szerint lehetővé tett – megőrzéséről.

I.6. A szerződés magyar nyelven jön létre. A Vevő által megadott adatok kapcsán az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításának és kijavításának lehetőségének biztosítása érdekében a Szolgáltató a fizetés előtt összegzi a Vevő által megadott adatokat és a megvásárolni kívánt Belépőjegy (és/vagy más termékek, szolgáltatások) adatait, melyeket a Vevőnek lehetősége van kijavítani.

I.7. A Szolgáltató tájékoztatja Vevőt, és Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vevőt a weboldalon való közzététele útján értesíti.

II. A Vevő adatai

II.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

II.2. A Vevőt teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vevő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel. 

II.3. A Vevő kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató illetve a Szervező a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vevő valódiságát ellenőrizni. Olyan Rendezvények esetében, ahol a Szolgáltató a Belépőjegyeket névre szólóan bocsátja ki és azok nem átruházhatóak, a Szolgáltató jogosult a Vevő adatait a Szolgáltató által megkívánt módon ellenőrizni.

II.4. A Szolgáltató a Vevő adatait elsősorban Vevővel kötött szerződés végrehajtása céljából kezeli. A jegyértékesítéssel kapcsolatos adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amelyet a Vevő az ún. Fizetés oldalon ismerhet meg a III.5. pontban írtak szerinti fizetést megelőzően. A Szervező egyéb (nem jegyértékesítési) célú adatkezelésével kapcsolatos feltételeket – amennyiben ilyen adatkezelés történik – a Szervező által közzétett adatvédelmi tájékoztató vagy szabályzat tartalmazza.

II.5. A vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vevőnek lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Vevő a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vevő korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg nem kattintott a “Fizetés” vagy “Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra. Ezt követően a fizetés – a választott fizetési módtól függően – a fizetési szolgáltató (Barion Payment Zrt., mely a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013) felületén történik (az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).

II.6. A regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vevőnek csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A Szolgáltató Rendszerében való regisztrációt a Vevő, az általa megadott e-mail címre a Szolgáltató által kiküldött e-mail levélben szereplő linkre kattintva erősítheti meg. Az adatok regisztrációs célú felhasználását a Vevő – leiratkozással – bármikor megtilthatja. Ugyanakkor regisztráció nélkül is lehetőség van Belépőjegy vásárlására, a vásárlási folyamat és a kezelt adatok is azonosak (a felhasználónév és a jelszó kivételével).

II.7. A szolgáltatás igénybevételével a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vevő által a jegyvásárlás során megadott személyes adatokat továbbíthassa a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges más adatfeldolgozóknak, amelyek leírását az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

III. A Szerződéskötés (jegyvásárlás) menete

III.1. Abban az esetben, ha a Vevő Belépőjegyet vásárol a Rendszeren keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vevő a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Vevő magát a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez.

III.2. Amennyiben a Vevő a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vevő ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával a megadott elérhetőségeken, amely a problémát orvosolja. Ugyanakkor ha a Vevő 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni.

IV. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás:

IV.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vevőinket, hogy a jegyvásárlás (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása) előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében kössenek szerződést:

 • A szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, “Ft” formátumban. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Szolgáltató weblapján a Vevő regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot.
 • A Szolgáltató neve az I. pontban található.
 • A Szolgáltató székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. A Szolgáltató neve és más azonosítási adatai a számlán is szerepelnek.
 • A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.
 • A szerződés szerinti termékért illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. “kosár” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat, kezelési költséget és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.
 • A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.
 • A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vevő egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.
 • A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vevőnek kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A kezelési költség a Szolgáltató szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. A kiválasztott szállítási és fizetési módok (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan feltüntet. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. Az elfogadott fizetési módok részletes leírását a Vevői tájékoztató tartalmazza. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vevő által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.
 • A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum XII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.
 • A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen dokumentum XII. pontja és 2., 3.
 • mellékletei tartalmazzák.
 • A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
 • A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum XII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.
 • A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelen dokumentum VIII. pontja és 1. melléklete részletezi. 
 • A Szolgáltató minden munkanapon 9-től 17 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Vevők rendelkezésére a +36-70-623-3407 telefonszámon, illetve a info@ramszinhaz.hu  email címen.
 • A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.
 • A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
 • A Szolgáltató és a Vevő közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig, vagy a Rendezvény meglátogatásáig (pl. nem időpontra szóló kiállítási Belépőjegyek), más termékek esetében pedig termék átvételéig tart.
 • A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.
 • A vásárlási folyamat során a Vevőnek az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.
 • A Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vevő nem nyújt.
 • A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tárolja a Szolgáltató a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
 • A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tárolja a Szolgáltató. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használ a Szolgáltató.
 • A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatóak: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.
 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Vevőink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken:
 • https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

V. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

V.1. A fizetés bankkártyával történik a Rendszerbe integrált fizetési portálon (Barion) keresztül.

V.2. A Barion portálon történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

V.3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vevő által megadott email címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vevőt terheli a felelősség.

V.4. A Belépőjegyek árának meghatározása a rendezvény szervezőjének hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

V.5. A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vevőt vásárlásra. Amennyiben a Vevő mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

V.6. Fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vevő által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

V.7. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban (T-Systems Adatpark, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.), a számlákat pedig elektronikus formában, a rendezvény szervezőjének Számlázz.hu fiókjában őrzi meg.

V.8. A Vevő a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) kap. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szervező az e-számlát a Vevő által megadott adatok alapján, automatikusan, a Szolgáltató, mint megbízott számlakibocsátó és egy e-számla szolgáltató (Számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 1309-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b) közbeiktatásával bocsátja ki. A Vevő a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a Vevő a számlán szerepeltetni kívánt vevői adatokat tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a Vevőnak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni. A számviteli és adózási kötelezettségekre és határidőkre tekintettel a módosítási igényt a számla teljesítési dátumának naptári hónapjában valamint az azt követő naptári hónap 5. naptári napján belül szükséges jelezni. A Vevő a számlamódosítási igényét az ügyfélszolgálatnak  továbbított e-mailben kérheti.

VI. Jegytípusok; a saját nyomtatású jegyekre (e-ticket) és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok

VI.1. Jegytípusok:

 

Elektronikus utalvány. A vásárlást követően a Szolgáltató egy igazoló e-mailt küld a Vevő által megadott e-mail címre, amely kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az utalványt. Az e-mail tartalmazza a megvásárolt Belépőjegyek részletes adatait és egy utalványazonosítót. Az utalványt a Vevőnek ki kell nyomtatnia és az előadás napján az előadóhely pénztárában a kinyomtatott e-mail felmutatásával kapja meg a megvásárolt Belépőjegyeket.

 

E-ticket. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vevő által megadott e-mail címre, amely kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az e-ticketet. Az e-ticket egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az e-ticketen lévő számsor és vonalkód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A vonalkódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan is ellenőrizhetik. 

 

A fizetést követően az elektronikus utalvány, illetve e-ticket kézbesítése a Vevő által megadott email postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az elektronikus utalvány, illetve az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

VI.2. Az elektronikus utalványt, illetve e-ticketet a Vevő a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le, és maga nyomtatja ki, azokat nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott e-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

VI.3. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vevőt terheli. Az e-ticket belépőjegyet a Vevő köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vevő tudomásul veszi, hogy az e-ticket-en található vonalkódot a Szolgáltató a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrizheti, amely azt azonnal érvényteleníti. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a rendezvény szervezőjének a beléptető-rendszere az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az eticket belépőjegyet Vevővel. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

VI.4. A Szolgáltató döntésének megfelelően egyes rendezvényekre a belépés lehetségessé válhat a megfelelő “okostelefonnal” rendelkező ügyfelek számára, a telefonjuk felmutatásával is. Ebben az esetben a Szolgáltató a Vevő által a saját telefonjára letöltött alkalmazás (ún. elektronikus tárca) részére kézbesíti a belépőjegyet.

VI.5. Ha az adott rendezvényhez tartozó oldal ezt kifejezetten lehetővé teszi, a Szolgáltató a Vevő kívánságára egyes rendezvények esetén vállalja, hogy a jegyet biztonsági, ún. “hagyományos” jegypapírra kinyomtatja, és azt futárszolgálattal kiszállíttatja, a Vevő költségén. Ebben az esetben ezt a kiszállítási lehetőséget, a futárszolgálat díját, valamint a kiszállítás határidejét a Kosár oldal minden esetben pontosan, (a díj esetében bruttó összegben) feltünteti. A Szolgáltató által értékesített termékek esetében a kiszállítás díja nem függ összeghatártól, illetve súlytól.

VII. Korlátozások és felelősség a Szolgáltatás kapcsán

VII.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz és a weblaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. 

VII.2. A Szolgáltató jogosult a Rendszer vagy a weblap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a jegyértékesítést részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

VII.3. A Rendezvénnyel kapcsolatosan közzétett információkért, azok helyességéért a Szolgáltató felelős.

VII.4. A Szolgáltató, mint az informatikai Rendszer szolgáltatója csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

VII.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik. 

VII.6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vevő vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott. A Szolgáltató felelőssége továbbá a Vevővel szemben csak a Vevő által megvásárolt Belépőjegy értékéig terjed, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás esetén.

VIII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

VIII. 1. A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló általános tájékoztató a jelen ÁSZF 1. melléklete. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy kellékszavatossági vagy termékszavatossági jogaival a Vevő a Rendezvényre vásárolt Belépőjegyek kapcsán – a szolgáltatás jellege miatt – nem élhet, az fogalmilag kizárt. Kellékszavatossági vagy termékszavatossági jogok gyakorlására csak a Szolgáltató által forgalmazott és a Vevő által megvásárolt ingó dolgok hibája esetén van lehetőség.

IX. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

IX.1. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Szolgáltató kötelezettsége.  A részvételi feltételek, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendje előadásonként és rendezvényenként jelentősen eltérhet. Ezeket a szabályokat a Szolgáltató jogosult megállapítani, Vevő pedig mindenkor köteles betartani.

IX.2. A Belépőjegy szabadon átruházható, kivéve, ha a Szolgáltató ettől eltérően rendelkezik, de ebben az utóbbi esetben a Rendezvény adatlapja szabályokat tartalmaz erre vonatkozóan. A Vevő kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új   jegybirtokos az ÁSZF-et elfogadta.

IX.3. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

IX.4 A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

IX.5. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és egyéb biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vevő semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

IX.6. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A Szolgáltató a biztonsági szolgálaton vagy munkatársain keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vevője illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

IX.7. Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

IX.8. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal.

Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

IX.9. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt.

IX.10. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Szolgáltató a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

IX.11. A Szolgáltató fenntartja a jogot a fellépő művész, szereplő, előadó stb. személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt indokolt változtatásra. 

IX.12. Szabadtéren megrendezett Rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Szolgáltató bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. E döntésről a Vevőket a Szolgáltató a weblapon keresztül tájékoztatja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Szolgáltató jogosult egyes eseményekre ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

Azon szabad téren megrendezett Rendezvény esetében, amely rendelkezik esőhelyszínnel, Vevő a jegyvásárlással automatikusan tudomásul veszi, hogy a Rendezvényszervező szabadon dönthet az adott rendezvény esőhelyszínen történő megtartása mellett. 

IX.13. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vevő annak ismeretében vásárolja meg a belépőjegyét, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Szolgáltató dönti el és a jegyek visszaváltásáért a Szolgáltató a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi Jegy.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a rendezvény szervezőjétől. A Szolgáltató, mint Szolgáltató ügynök, a rendezvény szervezőjétől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Szolgáltató által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – sem a Szervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére, de az esetlegesen felszámított kezelési költség visszatérítésre kerül. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. A Rendezvény elmaradása esetében sincs mód a Belépőjegyek visszaváltására az alábbi esetekben.

IX.14. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, betegség, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos közszolgáltatási zavar, veszélyhelyzet miatt hozott jogszabály vagy emiatt elrendelt közhatalmi intézkedés, esetileg hozott végrehajtható ítélet vagy végleges hatósági határozat, rendezvény helyszínének megsemmisülése vagy használatra alkalmatlanná válása, haláleset,  vagy más olyan előre nem látható vagy elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vevő, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. Ilyen esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

X. Védjegyek, szerzői jogok

X.1. A weblapon megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

X.2. A weblapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A weblapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

X.3. A Vevő által a weblap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a weblap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XI. A panaszkezelés módja

XI.1. A jegyértékesítés folyamatával kapcsolatos panaszkezelési feladatokat a Szolgáltató végzi. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az I. pontban található.

XI.2. A Vevő a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

XI.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vevőnek megküldi, elsősorban a Vevő által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

XI.4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, Vevővédelmi referens stb.). 

XII. Elállási és felmondási jog

XII.1. A vásárlás a “Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

XII.2. Abban az esetben, ha a Vevő olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármely napon felhasználható belépők stb.) illetve, ha a jegyen kívül olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők: 

 

XII.2.1. Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolt elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.

XII.2.2. Az ÁSZF 2. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően olyan e-ticket vagy elektronikus utalvány esetén, amely nem adott időpontra szól (pl. bármely napon felhasználható belépők stb.) a Vevőnek meg kell jelölnie az e-ticketen/elektronikus utalványon szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vevő a jegyet nem használta fel. A jegyet nem szükséges megküldeni, mert azt a Szolgáltató elektronikusan érvényteleníti.

XII.2.3. Amennyiben a Vevő nem Belépőjegyet, hanem valamely merchandising árut vásárolt, vagy nem adott időpontra szóló jegyét kinyomtatott formában futárszolgálat útján kapta meg, úgy azt legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a Szolgáltató székhelyére (1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet). A Vevőt terheli az áru visszaküldésének költsége. A Vevő felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

XII.2.4. Ha a Vevő jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vevőnek járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

XII.2.5. Az elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 3. mellékleteként csatolva.

XIII. Záró rendelkezések

 • A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

 

 • A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében, valamint az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.

1. melléklet

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Jegyértékesítő nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

2. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan jegyet vásárolt, mely nem adott időpontra szól, illetve ha nem jegyet, hanem más árut vásárolt.)

“Címzett Freelusion KFt.  

1133 Budapest, Kárpát utca 23.

info@ramszinhaz.hu

Alulírott/ak        kijelentem/kijelentjük, hogy     gyakorlom/gyakoroljuk               elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Az elektronikus jegy kódszáma (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.):
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel. (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

3. melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

1. Elállási/Felmondási jog

Amennyiben Ön olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a jegyen kívül olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő jegy esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le, ha pedig Ön a jegytől eltérő terméket vásárolt, akkor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: InterTicket Kft., székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet, telefon: +36-1-2660000, email: jegy@jegy.hu. Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetében Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.